wandelclub:Ronde-Hoep-3juli2005
F000- Wandeling F001 - Polder de Rondehoep F002 - Andre F003 - Schimmel
F004 - De wandelgroep F005 - Richard en Marc F006 - Richard F007 - Pauline, Trud.., Liesbeth en Dorien
F008 - Canadese ganzen F009 - Drie paarden F010 - Twee paarden F011 - Paardje
F012 - Voormalig fort F013 - Polder de Rondehoep F014 - Drie koeien F015 - Twee kalveren
F016 - Een koe F017 - Veel koeien F018 - Pauze F019 - Freek geniet van de zon
F020 - Pauw en bergeend F021 - Twee zwarte zwanen F022 - Drie canadese ganzen F023 - Canadese gans
F024 - Schaap F025 - Lammetje F026 - Motorfiets of wat F027 - Gemaal Polder de Rondehoep
F028 - Liesbeth, Andre, Trudy en Herman F029 - Drie meerkoetjes F030 - Meerkoetjes met moeder F031 - Meerkoetje
F032 - Waterhoofden F033 - Kerk Ouderkerk F034 - Paardje F035 - Herman en Matthijs
F036 - Paul en Andre F037 - Cynthia F038 - Annemarie F039 - Pauline
Created with the tool album script a MarginalHack by David Madison on Mon Oct 10 20:07:09 2005